Frågor om kristna som går

SVT profilen Chris Forsne – lägg ned public service

2020.10.10 18:34 attfinnasanningen SVT profilen Chris Forsne – lägg ned public service

Ytterligare en som vill lägga ned propaganda ministeriet svt, för att de inte arbetar med nyheter utan för att indoktrinera svenska folket. Svt är ett propaganda ministerium som jobbar för att få svenska folket att tycka som makten vill i allt som rör våra liv. De skriver aldrig sanningen om det går emot denna agenda.
Chris Forsne Säger att ”Om vi ska klara av vad som händer just nu så måste förljugenheten sluta”. Hon reagerar starkt mot den förljugenhet som råder.
Hon säger:
Personalen är okunnig, outbildad och likriktad i sitt tänkande vilket gör att man inte klarar att hantera förändringarna.
De som inte har ställt upp på vänsterinriktningen inom medierna har lämnat verksamheterna eller jobbar kvar där och mår väldigt dåligt.
Journalisterna ser sig själva som goda.
De är rädda för att peka ut någon. Det är också förklaringen att de undviker all intellektuell diskussion kring detta.
Situationen på SVT har fortsatt att gå åt fel håll och en orsak till detta är att det finns många chefsnivåer och en stor rädsla hos journalisterna för att sticka ut.
Frågor vinklas och tystas ner.
Man vill inte tala om invandrarnas brottslighet.
Många av de som arbetar inom Public Service har gått på ettåriga utbildningar i kristna folkhögskolor där de lär sig att hålla i en kamera eller göra enkla journalistiska jobb. Genom sin låga kompetens blir de lätta att styra i en organisation.
Sedan så säger hon att:
Ett nytt smalt Public Service behöver byggas upp. Viktigt att de anställda från den gamla organisationen inte har förtur. Kompetensen ska styra.
Så är situationen inom svt som inte klarar av att förmedla fakta utan sprider mer desinformation om vad som händer i Sverige. Personligen så har denna situation uppstått av de som sitter och styr i svt, för de är de som styr riktningen. Samma situation kan man se inom flera andra länders statliga och även privata nyhetsförmedlare, så situationen är inte unik. Orsaken är att man vill forma tittarna och läsarnas åsikter och värderingar. Vi indoktrineras in i att tycka om denna globalism som jag skulle vilja kalla new world order och inget annat. Denna agenda drivs i Sverige väldigt hårt inom alla områden som utbildning, företags policys, olika stiftelser.
Det är dags att svenska folket vaknar upp och inser allvaret och sluta tro så mycket på media och tro att man är god för att man följer efter det man säger på alla propaganda ministerium såväl statliga som privata.
Källor:
https://www.swebbtv.se/
https://www.vaken.se/svt-profilen-chris-forsne-kraver-att-svt-laggs-ne
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.06.05 23:57 SylianRiksdagen Debattartikel om förbud mot religiösa friskolor

Valrörelsen är igång och vi i Arbetarepartiet Nils Dacke har publicerat vårt valmanifest. Det är ett mycket starkt valmanifest som vi driver, med mål att genomföra flera reformer som ger individen mer frihet och som bekämpar systematiska problem i samhället. I valmanifestet ger vi en översaklig bild över olika komplexa frågor, vilket är rimligt för ett valmanifest, men det finns utrymme för att gå djupare. Jag kommer därför skriva en mängd debattartiklar där jag djupare argumenterar för vår politik.
Dagens ämne är religiösa privatskolor. Det finns två huvudsakliga problem med religiösa privatskolor: Dels att det strider mot principen om barnets rätt till en öppen framtid, och dels att konsekvenserna är skadliga. Jag kommer att börja med att försvara det utifrån ett principiellt försvar av barnets rätt till en öppen framtid, för att därefter kolla på andra negativa konsekvenser av religiösa privatskolor.
Begreppet barnets rätt till en öppen framtid etablerades av filosofen Joel Feinberg i ”The Child’s Right to an Open Future” år 1980, och har diskuterats och utvecklats sen dess. Detta innebär att vi bör respektera barnets framtida autonomi och inte fatta beslut som senare kan skada dess autonomi. Detta gör att vi kan, i vissa fall, välja att begränsa deras nuvarande val för att skydda deras framtida autonomi. Barn har ofta inte en fullt utvecklad kapacitet att göra rationella val, och de kan komma att göra val som begränsar deras senare autonomi. Som exempel kan vi ta att barn inte får sterilisera sig eller använda droger. Detta skiljer sig från hur vi behandlar vuxna, där vi primärt fokuserar på deras nuvarande autonomi och inte deras framtida autonomi. Vi måste skydda barnen, och värna deras möjligheter till en öppen framtid.
Hur är detta relevant i förhållande till religiösa privatskolor? Dessa skolor leder till viss indoktrinering av barnen, vilket minskar sannolikheten att de som vuxna blir autonoma individer. Vi kan också se hur traditionell religion ofta leder till förstärkande av förtryckande könsroller, vilket vidare kan påverka barnets rätt till att senare ha en öppen framtid. För att illustrera poängen med risken av minskad rätt till en öppen framtid kan vi ta amish i USA, en religiös grupp som kraftigt begränsar barnets rätt till en öppen framtid. Barnen är formellt fria att lämna men är uppfostrade på ett sådant sätt att det är väldigt osannolikt att de ska lämna, och deras utbildning är ofta undermålig, så ifall de väljer att lämna kommer de ha begränsade möjligheter att leva ett fritt liv i det moderna samhället. Deras rätt till en öppen framtid är begränsad. Religiösa skolor i Sverige är inte riktigt på denna nivå, men de kan fortfarande stänga vissa dörrar. Barnets rätt till en öppen framtid är viktig och bör bevaras!
Utöver detta finns det andra anledningar att förbjuda religiösa privatskolor. Ett problem är att de ofta är begränsade när det kommer att lära ut vissa ämnen, som exempelvis evolutionsteorin, sexualundervisning, och religionskunskap. Ett annat problem är att dessa skolor uppmuntrar till minskad integration av olika grupper. Vi kan exempelvis se hur barn från traditionellt muslimska familjer umgås med barn från traditionellt kristna familjer och lär sig tolerans och förstående för oliktänkande och andra kulturer. Religiösa privatskolor ökar risken för segregering, vilket är skadligt. Det kan också göra det svårare att integrera i samhället: Många barn från muslimska familjer har en invandringsbakgrund, och om de då går i muslimska privatskolor minskar sannolikheten att de integreras i samhället. Detta gäller även exempelvis katolska privatskolor.
Vi i APND strävar efter att individer ska växa upp till att bli autonoma vuxna som har möjlighet att fatta egna beslut och, om de så vill, välja att göra andra val än deras föräldrar. Religiösa privatskolor riskerar att begränsa barnets rätt till en öppen framtid, de riskerar att lära ut undermålig kunskap i vissa ämnen, och de riskerar att öka segregeringen och minska integrationen. Vi står för kunskap och autonomi, för ett samhälle där vi kan samarbeta och gemensamt förstå varandra, där deltagandet i ens traditionella kultur inte är ett tvång utan ett val, där autonoma vuxna individer kan välja bort sin traditionella kultur om de så vill. Vi kommer att kämpa för att förbjuda religiösa privatskolor!
Edit: Ändrade från "friskolor" till "privatskolor" då religiösa friskolor redan är förbjudna (och bör fortsatta vara det).
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.04.12 17:31 Call-me-Phrog Sverige turnén Skellefteå

Moderaternas partiledare Call-me-phrog håller tal på möjligheternas torg i Skellefteå. Detta sändes även på Moderaternas sociala medier och lades senare upp där.
"Hejsan vänner!
Vad oerhört roligt att så många är här och vill lyssna på mig. Jag kom hit med kort varsel efter att vår vice-partiordförande meddela mig om tragiska nyheter som nu också publicerats i media. Jag tänkte att eftersom att vi först kände att under påsken borde vi ta det lite lugnt så skippade vi ju er. Men jag tänkte att det går ju inte vi kan strunta i Skellefteå en av de vackrare städerna här i Sverige. Jag kommer både glädje och oro då jag märker hur debattklimatet blir barnsliga och ännu mer tragiskt. Speciellt nu under påsk så har folk valt att diskutera Jesus ideologi. Jag tycker det är helt absurt när denna högtid skall till minnas som den hjälte och goda människa han var. Jag tycker inte är på något sätt att det är betydelsefullt vilken ideologi han passar bäst in i. Jag kunde mindre om Jesus var mer socialist än kapitalist för det är inte det kristendomen eller påsken för den delen handlar om. Det handlar om förlåtelse, förståelse och frid. Det handlar om glädje och sorg. Jag tycker därför det inte ett moget beteende av representerar från flera partier att diskutera om Jesus var socialist eller inte. Jag tycker faktiskt att det är oerhört omoget beteende och det visar saknad på respekt för såväl oss kristna men även folket i allmänhet då man försöker göra denna fina tradition till politik.*Stående ovationer*
Men det är dags fokusera på det viktiga. Vad påsken vill signalera. Det handlar om försoning och gemenskap. Gemenskap i glädje och sorg. Vi hade även nyligen årsdagen för terrorattentatet på Drottninggatan. Där en islamistisk extremist vid namn Rakhmat Akilov körde in en lastbil i Åhléns i centrala Stockholm. Detta är ju sorgligt och man blir ju uppriktigt förbannad men det är viktigt att vi kommer ihåg sådant här så att vi aldrig glömmer och alltid minns och förbättrar. Sådana här saker får inte ske. Det är enklare sagt än gjort jag vet. Jag beskyller inte på något sätt någon regering eller liknande för det men vi måste få stopp på det. Denne man kunde leva illegalt i Sverige i cirka tre år. Det är inte på något sätt okej och jag blir uppriktigt förbannad över det. Det visar att vi har ett system som inte funkar och behöver förändras. Det visar att vi måste våga vara hårda och tuffa. Vi måste våga ta i med hårdhandskarna mot människor som befinner sig här illegalt.
Vi behöver stärka polisen. Vi behöver reformera polisutbildningen samt att staten skall subventionera allt. Det är inte billigt men det är nödvändigt! Problematiken inom polisen breder även ut sig när man kommer till insikt att många av de som går polisutbildningen sedan istället endast får administrativa uppgifter. Tolka mig inte fel det behövs för all del men när vi har en bristande polis så behöv så många som möjligt ut i fält. Våra gator och torg måste bli säkrare och tryggare. För det är genom säkra och trygga torg vi kan uppnå maximal frihet. De andra partierna är inte alls på samma nivå som oss gällande säkerhetsaspekter. Antingen vill de ha för lite säkerhetsåtgärder eller för mycket vilket bara tar ifrån människor deras frihet i slutändan. Vi har Socialdemokraterna som står viftar med parollen att vi måste prioritera lärare och fritidspersonal men sedan inte gör mycket konkret förutom att gå tillbaka till gamla höger frågor såsom förstatligandet av skolan. Jag vill påminna alla om att det var Socialdemokraterna som drev igenom kommunaliseringen av skolan. Jag som börjar bli till åren minns detta och jag satt med i riksdagen när det förhandlades om detta. Låt mig vara glasklar jag är jätteglad att Socialdemokraterna insett sitt misstag tyvärr är det ett par år försent. Jag tycker inte heller lag och ordning står i motpol gentemot lärare och fritidspersonal utan anser båda är mycket viktiga områden. Det vi med har fått se är ju hur under Socialdemokratiskt styre fått en tredubbling av köerna till BUP. Så istället för att prata kanske man borde gå mer på handling. Vi behöver ett bättre, tryggare och friare Sverige! Tack Skellefteå! "
submitted by Call-me-Phrog to ModellMedia [link] [comments]